bm1 bm2 bm3 bm6 bm7 bm8

Bądź aktywny w każdym wieku

Zadanie pn. "Bądź aktywny w każdym wieku" realizowane było w okresie 1.08 - 31.12.2014r.  Organizatorem było Stowarzyszenie "Jantar", partnerem Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Zadanie finansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem jego były działania, które miały uświadomić osobom dorosłym i seniorom potrzebę podejmowania aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowy styl życia.