bm1 bm2 bm3 bm6 bm7 bm8

,, Blefik '' na Turnieju w Malborku - 27.04.2014