bm1 bm2 bm3 bm6 bm7 bm8

Uczestnicy zadania "Aktywność sportowa = zdrowie" - na pokazowym turnieju

Zadanie "Aktywność sportowa = zdrowie" dofinansowane było ze środków Gminy Miasto Elbląg.