Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.7.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


UWAGA 1 (07.01.2021)
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.7.2020 (plik do pobrania poniżej).

UWAGA 2 (23.02.2021)

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.7.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

Pliki

 • video-iconogłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconzałącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 1A – wymagania wobec przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 2A – oświadczenie – warunki udziału w postępowaniuPobierz
 • video-iconzałącznik nr 2B – oświadczenie – przesłanki wykluczeniaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 3 – zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconzałącznik nr 4 – oświadczenie – grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 5 – wykaz dostawPobierz
 • video-iconzałącznik nr 6 – oświadczenie – art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconzałącznik nr 7.1 – Oferta – cz. IPobierz
 • video-iconzałącznik nr 7.2 – Oferta – cz. IIPobierz
 • video-iconzałącznik nr 8.1 – formularz cenowy – cz. IPobierz
 • video-iconzałącznik nr 8.2 – formularz cenowy – cz. IIPobierz
 • video-iconzałącznik nr 9 – wzór umowyPobierz
 • video-iconInformacja z otwarcia ofertPobierz
 • video-iconZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna