Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.1.2020).


Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

 

 

UWAGA 1 (08.07.2020 r.)
Zamawiający informuje, że dokonuje w dniu 08.07.2020 r. zmiany SIWZ oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.07.2020 r. godz. 11:00).
Informacja o zmianie SIWZ wraz z załącznikami została opublikowana poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 2 (08.07.2020 r.)
Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone poniżej (w plikach do pobrania).

UWAGA 3 (10.07.2020 r.)
1) Zamawiający informuje, że w dniu 08.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ (do cz. II zamówienia). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ” wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2 (do pobrania w plikach poniżej).
2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 20.07.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 20.07.2020 r. godz. 11:00).
3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 10.07.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 4 (14.07.2020 r.)
1) Zamawiający informuje, że w dniu 13.07.2020 r. wpłynęły zapytania do SIWZ (do cz. I i II zamówienia). W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i zmiana SIWZ z 14.07.2020” wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 3 (do pobrania w plikach poniżej) oraz rysunkiem poglądowym do odpowiedzi na pytania.

UWAGA 5 (20.07.2020)
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.1.2020 (plik do pobrania poniżej).

UWAGA 6 (28.07.2020)
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania NP.261.1.2020 w części II (dostawa foteli kinowych z podkonstrukcją). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego Zamawiający zawarł w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).

UWAGA 7 (07.08.2020)
Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr NP.261.1.2020 - cz. I (dostawa kinowego systemu projekcyjnego). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pozostałe informacje wymagane na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania).


Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zał.Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A.1 – Oświadczenie warunki udziału – cz. IPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A.2 – Oświadczenie warunki udziału – cz. IIPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2B – Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 5 – Wykaz dostawPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 – Oświadczenie art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7.1 – Formularz OFERTA – cz. IPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7.2 – Formularz OFERTA – cz. IIPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.1 – Formularz cenowy – cz. IPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.2 – Formularz cenowy – cz. IIPobierz
 • video-iconZałącznik nr 9 – Wzór umowyPobierz
 • video-iconInformacja o zmianie SIWZ z dnia 08.07.2020 r.Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.1 Formularz cenowy - cz. I - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ z 10.07.2020 r.Pobierz
 • video-iconOpis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 2Pobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 2 i zmiana SIWZ z 14.07.2020Pobierz
 • video-iconzał. do odpowiedzi na pytania 2 - rys. poglądowyPobierz
 • video-iconOpis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY 3Pobierz
 • video-iconProtokół sesji otwarcia ofertPobierz
 • video-iconUnieważnienie cz. IIPobierz
 • video-iconZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. IPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna