Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"  (postępowanie nr NP.261.6.2020).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.
Zadanie współfinansowane jest  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

UWAGA 1 (13.11.2020)
1) Zamawiający informuje, że w dniu 13.11.2020 r. w postępowaniu NP.261.6.2020 wpłynęło zapytanie do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1”

2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 17.11.2020 r. godz. 13:00, termin otwarcia ofert: 17.11.2020 r. godz. 13:30).

3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 13.11.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 2 (17.11.2020)
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.6.2020 (plik do pobrania poniżej).

UWAGA 3 (30.11.2020)
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.6.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

Pliki

 • video-iconogłoszenie o zamówieniu w BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconzałącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 2A - oświadczenie - warunki udziału w postępowaniuPobierz
 • video-iconzałącznik nr 2B - oświadczenie - przesłanki wykluczeniaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconzałącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 5 - Wykaz dostawPobierz
 • video-iconzałącznik nr 6 - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconzałącznik nr 7 - OfertaPobierz
 • video-iconzałącznik nr 8 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconzałącznik nr 9 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZPPobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1Pobierz
 • video-iconSIWZ - zamiennyPobierz
 • video-iconProtokół sesji otwarcia ofertPobierz
 • video-iconZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna