Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Informacja o złożonych ofertach w przetargu na usługę transportową

W trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług nieregularnego transportu osób w ruchu krajowym” (NP.261.1.2017) w związku z realizacją projektu „Szkoła młodych geniuszy” złożona została jedna oferta wykonawcy NOIR Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, Pl. Dworcowy 3a/E. W złożonej ofercie zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawca zaoferował następujące ceny ofertowe brutto:

a)    w części A zamówienia: 2073,00 zł

b)    w części B zamówienia: 6918,00 zł

c)     w części C zamówienia: 5,50 zł/1 km

d)    w części D zamówienia: 3,90 zł/1 km

Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1)    w części A: 37.206,00 zł brutto

2)    w części B: 84.564,00 zł brutto

3)    w części C: 85.428,00 zł brutto

4)    w części D:  3.661,00 zł brutto

 

Termin wykonania oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ przez Zamawiającego.

PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna