Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (NP.261.3.2018)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (postępowanie nr NP.261.3.2018).

 

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej. Dokumentacja projektowa do pobrania   TUTAJ.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

UWAGA 1 (20.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 1 z dnia 20.03.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 2 (20.03.2018)

Zamawiający udostępnia do wglądu: 1) decyzję nr 434/2016 z dnia 08.09.2016 r. ws. pozwolenia na budowę, 2) decyzję nr 18/2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) mapę ewidencji gruntów i budynków (wszystkie dokumenty do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 3 (21.03.2018)

Zamawiający informuje, że w dniu 20.03.2018 r. wpłynęło pytanie do SIWZ oraz przekazuje ich treść i udziela na nie odpowiedzi (do pobrania w plikach poniżej plik pn. Pytanie 1 do SIWZ 20.03.2018)

UWAGA 4 (21.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.03.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 5 (28.03.2018)

Zmiana do SIWZ nr 3 z dnia 28.03.2018 r. wraz z załącznikami do pobrania w plikach poniżej.

UWAGA 6 (28.03.2018)
Zamawiający informuje, że w dniu 21.03.2018 r. wpłynęły pytania do SIWZ oraz przekazuje ich treść i  udziela na nie odpowiedzi.

UWAGA 7 (29.03.2018)

Ze względów technicznych rysunek PAS-115-PW-IS-K-R-06-ZAMIENNY w formacie dwg zamieszczony został w dokumentacji technicznej (PW T.II Rozdział 7 Projekt Instalacji wentylacji i klimatyzacji, zał B-2.9 do SIWZ).

UWAGA 8 (05.04.2018)

Zmiana do SIWZ nr 4 wraz załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.04.2018 r. do pobrania w plikach poniżej.

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu informuje, że w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu" (NP.261.3.2018) do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.04.2018 r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta (informacja w plikach do pobrania).

 

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu" (nr. NP.261.3.2018). Informacja o unieważnieniu z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w plikach do pobrania.

Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr A1 - Formularz ofertaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do formularza OFERTAPobierz
 • video-iconZałącznik nr A2 - Formularz cenowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr A3 - Oświadczenie warunki udziałuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A4 - Oświadczenie wykluczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A5 - Zobowiązanie podmiotuPobierz
 • video-iconZałącznik nr A6 - Oświadczenie grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr A7 - Wykaz robótPobierz
 • video-iconZałącznik nr A8 - Wykaz osóbPobierz
 • video-iconZałącznik nr A9 - OświadczeniePobierz
 • video-iconZałącznik nr A10 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconZałącznik nr B5 - Plan pracy CSE "Światowid"Pobierz
 • video-iconZałącznik nr B6 - Uszczegółowienie warunków realizacji zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.1 - WentylacjaPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.2 - Zestawienie kanałów i kształtek wentylacyjnychPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.3 - Parametry pompPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.4 - Schemat systemuPobierz
 • video-iconZałącznik nr B6.5 - Parametry urządzeń klimatyzacyjnychPobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 1Pobierz
 • video-iconMapa ewidencji gruntów i budynkówPobierz
 • video-iconDecyzja - zmiana pozwolenia na budowęPobierz
 • video-iconDecyzja - pozwolenie na budowęPobierz
 • video-iconPytanie 1 do SIWZ 20.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 2Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 21.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana do SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2.1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.1 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 3.3 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 5.2 do zmiany SIWZ nr 3Pobierz
 • video-iconPytania (2) do SIWZ 21.03.2018Pobierz
 • video-iconZmiana SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 2 do zmiany SIWZ nr 4Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 05.04.2018Pobierz
 • video-iconInformacja z dn. 12.04.2018Pobierz
 • video-iconInformacja o unieważnieniu postępowaniaPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna