Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Zapytanie ofertowe - audyt zewnętrzny końcowy

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

------

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Cyfrowe Warmia i Mazury”. 
Dyrektor CSE „Światowid” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Cyfrowe Warmia i Mazury” WND-RPWM.07.02.01-28-013/12 dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”
Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” 

Tryb postępowania: zaproszenie do złożenia oferty, w postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pliki

  • video-iconZapytanie ofertowePobierz
  • video-iconZałącznik nr 1 - Formularz ofertowyPobierz
  • video-iconZałącznik nr 2 - Oświadczenie o bezstronności i niezależnościPobierz
  • video-iconZałącznik nr 3 - Wykaz osób wykonujących zamówieniePobierz
  • video-iconZałącznik nr 4 – Wykaz usługPobierz
  • video-iconZałącznik nr 5 – Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychPobierz
  • video-iconZałącznik nr 6 - wzór umowyPobierz
  • video-iconWybór oferentaPobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna